Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RiWORLD

RiWORLD

Lotnicze i mobilne systemy skanowania laserowego dostarczają dane uzyskane przez skaner laserowy i dane z systemu INS/GNSS. Dane skanera laserowego są często określane jako dane skanowania, podczas gdy dane INS/GNSS oraz dane o orientacji i położeniu są nazywane krótkimi danymi trajektorii po przetworzeniu.

RiWORLD przekształca dane skanowania w układ współrzędnych trajektorii, zazwyczaj WGS84 (światowy system geodezyjny). Zapewnia zatem dostępność pozyskanych danych laserowych powierzchni obiektu – w ramach systemu współrzędnych geocentrycznych – do dalszego przetwarzania.

W celu przekształcenia danych z dużą dokładnością RiWORLD stosuje dokładne opisy geometrii systemu jako dane wejściowe, tj. przekształcenia z systemu skanera do układu współrzędnych IMU/GNSS oraz do układu współrzędnych samego pojazdu. Dane wyjściowe RiWORLD reprezentują chmury punków w układzie WGS84 z dodatkowymi deskryptorami dla każdego punktu, np. amplituda powrotu echa, współczynnik odbicia od obiektu, szerokość impulsu echa, wstępna klasyfikacja i inne. RiWORLD jest płynnie zintegrowany z projektowym oprogramowaniem RiPROCESS za pośrednictwem serwera aplikacji RiSERVER.

error: