Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RiPRECISION UAV

RiPRECISION UAV

RiPRECISION UAV automatycznie przeprowadza korektę trajektorii GNSS/INS w celu scalenia zachodzących na siebie danych skanowania RIEGL bazujących na UAV. Umożliwia ponadto umieszczenie danych skanowania w określonych obiektach sterujących. Prowadzi to do spójnej chmury punktów o zwiększonej precyzji i zwiększonej dokładności georeferencyjnej.

Aby zapewnić maksymalną wydajność, oprogramowanie RiPRECISION UAV jest ściśle powiązane z oprogramowaniem RiPROCESS. RiPRECISION UAV automatycznie realizuje cały przepływ pracy – z analizy danych skanowania do korekty trajektorii – bez udziału użytkownika.

Główne cechy

 • w pełni automatyczna korekta danych skanowania RIEGL bazujących na UAV
 • obsługuje wiele nakładek danych skanowania
 • opcjonalne dopasowanie do zewnętrznych obiektów sterujących
 • chmury punktów dokładnie scalają się z informacjami o jakości trajektorii
 • bardzo szybkie i solidne przetwarzanie
 • płynna poprawa zarówno położenia trajektorii, jak i orientacji

Główne zastosowanie

 • rolnictwo i leśnictwo
 • topografia w górnictwie odkrywkowym
 • mapowanie terenu
 • pomiary infrastruktury miejskiej
 • archeologia i dokumentacja dziedzictwa kulturowego
 • monitorowanie obiektów budowlanych
 • mapowanie: linii energetycznych, torów kolejowych oraz rurociągów
error: