Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RIEGL BDF-1

RIEGL BDF-1

Skaner RIEGL BDF-1 to kompaktowy, bardzo lekki skaner batymetryczny (bathymetric depth Finder), zawierający kompensator wychylenia/pochylenia, jednostkę IMU/GNSS z anteną, jednostkę sterującą oraz do dwóch zewnętrznych kamer cyfrowych. BDF-1 opcjonalnie może być wyposażony w sesnor LiDAR – skaner mini VUX-1UAV, miniVUX-2UAV.

Urządzenie wysyła pulsy laserowe z prędkością 4 kHz. Echo sygnału każdego pulsu laserowego jest digitalizowane i zapisywane dla całego zakresu / zasięgu 50m. Oznacza to, że analiza fali może być przeprowadzana w post-processingu, zwiększając wydajność głębokościową.

W następnym etapie przetwarzane są informacje charakteryzujące przebieg fali w oparciu o nowy, opatentowany algorytm hydrograficzny RIEGL pełnej analizy fali w oparciu o rozkład wykładniczy. Ostatecznie dostarczane są zbiory danych o dużej dokładności, wysokiej rozdzielczości i specyficznych atrybutach hydrograficznych zachowujących klasyfikację punktową.

Zasada pomiaru skanerem RIEGL BDF-1

Rysunki ilustrują zasadę pomiaru BDF-1 podczas nalotu: UAV wykonuje meandry jak tor lotu nad akwenem śródlądowym (rzeką, kanałem lub jeziorem), podczas gdy BDF-1 wykonuje skanowanie punktowe. W przypadku zastosowania opcjonalnego kompensatora pochylenia, kąt pomiaru jest definiowany i stabilizowany przez użytkownika. W tych operacji generowane są profile powierzchni wody w postaci niebieskich punktów, ziemi (zielone punkty) oraz otaczającego ją krajobrazu (czerwone punkty). Wielocelowa zdolność skanera jest wykorzystywana nie tylko do oddzielania powierzchni wody od podłoża, ale również do penetracji roślinności.

Chmury punktów z RIEGL VUX-SYS oraz RIEGL BDF-1

Badanie strefy rzeki jest typowym zastosowaniem RIEGL BDF-1: Powyższy obraz przedstawia kolorową chmurę punktów 3D pozyskaną za pomocą skanera VUX-1UAV w połączeniu z profilami pozyskanymi przez BDF-1. Oba urządzenia zostały zamontowane na platformie UAV RICOPTER. Połączony zbiór danych dostarcza wyczerpujących informacji na temat topografii rzeki i jej otoczenia. Lokalizacje szczegółowych profili rzecznych dobierane są według punktów punktów hydrograficznych.

Wideo

Do pobrania

Dane techniczne
RIEGL BDF-1

Broszura RIEGL
BathyCopter

Dane techniczne
RIEGL miniVUX-2UAV

Dane techniczne
RIEGL miniVUX-1UAV

Dane techniczne
RiACQUIRE

Dane techniczne
RiPROCESS

Broszura
RiUNITE

Dane techniczne
RiWORLD

error: