Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RiANALYZE

RiANALYZE

Lotnicze skanery laserowe RIEGL umożliwiają digitalizację przebiegu sygnału echa dla każdego emitowanego impulsu laserowego.

RiANALYZE stosuje tak zwaną pełną analizę fali (Full Waveform Analysis) do digitalizacji sygnałów echa dostarczanych przez skaner laserowy i dodatkowo przekształca dane geometrii (tj. zakres i kąt skanowania) we współrzędne kartezjańskie. W ten sposób RiANALYZE konwertuje dane cyfrowych sygnałów echa, na dane zgodne z konwencjonalnymi pakietami do przetwarzania danych laserowych w powietrzu, do dalszego przetwarzania.

Wynikiem jest chmura punktów w dobrze zdefiniowanym własnym systemie współrzędnych skanera (SOCS) z dodatkowymi deskryptorami dla każdego punktu, np. precyzyjnym stemplem czasowym, intensywnością sygnału echa, szerokością impulsu echa, klasyfikacją według pierwszego, drugiego, aż do ostatniego celu.

Ponadto RiANALYZE jest płynnie zintegrowany z oprogramowaniem RiPROCESS zorientowanym na projekt za pośrednictwem aplikacji RiSERVER.

error: