Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RiACQUIRE

RiACQUIRE

RiACQUIRE obejmuje wiele różnych zadań związanych z mobilnymi i lotniczymi systemami skaningowymi RIEGL. Oba systemy, zarówno mobilne, jak i powietrzne, posiadają co najmniej jeden skaner laserowy, system pozycjonowania i pomiaru położenia oraz stację roboczą operatora. Wiele systemów zawiera ponadto podsystemy aparatu fotograficznego, dodatkowe skanery laserowe, urządzenia pamięci masowej i mechaniczne podzespoły.
Zadania objęte programem RiACQUIRE są przydzielane do pozyskiwania danych, etapów integracji systemów oraz weryfikacji i testowania systemu. Łatwy w użyciu, ale potężny interfejs ułatwia komunikację z obsługiwanymi skanerami laserowymi RIEGL. W celu zmniejszenia obciążenia pracą operatora systemu, wyświetlane są tylko najistotniejsze informacje, a zadania mogą być wykonywane półautomatycznie. Parametry skanowania można łatwo zmienić, wybierając predefiniowany zestaw parametrów. Graficzny interfejs użytkownika uwzględnia trudne warunki pracy wewnątrz statku powietrznego, statku lub pojazdu, zapewniając duże przyciski sterujące, które łatwo nacisnąć nawet w trudnych warunkach.

error: