Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RiPRECISION MLS

RiPRECISION MLS automatycznie przeprowadza korektę trajektorii GNSS/INS w celu scalenia zachodzących na siebie danych pochodzącyh ze skanowania mobilnego. Umożliwia ponadto umieszczenie danych skanowania w określonych obiektach sterujących. Prowadzi to do spójnej chmury punktów o zwiększonej precyzji i zwiększonej dokładności georeferencyjnej.

Aby zapewnić maksymalną wydajność, oprogramowanie RiPRECISION MLS jest ściśle powiązane z oprogramowaniem RiPROCESS. RiPRECISION MLS automatycznie realizuje cały przepływ pracy – z analizy danych skanowania do korekty trajektorii – bez udziału użytkownika.

Główne zastosowanie

  • mapowanie ulic

  • mapowanie kolei

  • mapowanie morskie i mapowanie linii wybrzeża

  • mapowanie infrastruktury transportowej

  • modelowanie miast

  • szybkie mapowanie obiektów budowlanych

  • badanie górnictwa / materiałów masowych

  • inżynieria lądowa

error: