Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RiPRECISION MLS

RiPRECISION MLS

RiPRECISION MLS automatycznie przeprowadza korektę trajektorii GNSS/INS w celu scalenia zachodzących na siebie danych pochodzącyh ze skanowania mobilnego. Umożliwia ponadto umieszczenie danych skanowania w określonych obiektach sterujących. Prowadzi to do spójnej chmury punktów o zwiększonej precyzji i zwiększonej dokładności georeferencyjnej.

Aby zapewnić maksymalną wydajność, oprogramowanie RiPRECISION MLS jest ściśle powiązane z oprogramowaniem RiPROCESS. RiPRECISION MLS automatycznie realizuje cały przepływ pracy – z analizy danych skanowania do korekty trajektorii – bez udziału użytkownika.

Główne zastosowanie

  • mapowanie ulic

  • mapowanie kolei

  • mapowanie morskie i mapowanie linii wybrzeża

  • mapowanie infrastruktury transportowej

  • modelowanie miast

  • szybkie mapowanie obiektów budowlanych

  • badanie górnictwa / materiałów masowych

  • inżynieria lądowa

error: