Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RiSOLVE

RiSOLVE

RiSOLVE umożliwia w pełni automatyczną rejestrację i kolorowanie danych pochodzących ze skanowania laserowego w połączeniu z jednorazowym procesem w przypadku naziemnych skanerów laserowych RIEGL serii V. Ten strumieniowy proces jest najszybszym rozwiązaniem do pozyskiwania, rejestracji i kolorowania zewnętrznych danych skanowania 3D. Dzięki dodatkowym narzędziom do filtrowania, animacji scen i pomiarów, RiSOLVE umożliwia szybkie wyeksponowanie najważniejszych informacji.

RiSOLVE przejmuje całościowy proces rejestracji, wykorzystując informacje o pozycjonowaniu dostarczane przez czujniki zintegrowane ze skanerami RIEGL serii VZ. Połączenie określenia położenia za pomocą wbudowanego czujnika danych wraz z nowym algorytmem wyrównania skanów bez reflektorów lub precyzyjnego pozycjonowania, umożliwia dokładne wyrównanie wszystkich skanów w celu uzyskania w pełni zarejestrowanej chmury punktów.

Pozyskuj dane

Konfiguruj ustawienia skanowania:

 • Pole widzenia
 • Rozdzielczość skanowania
 • Częstotliwość wysyłania impulsów
 • Pokrycie się wzajemne zdjęć

Konfiguracja zewnętrznych kamer

Transfer danych w czasie rzeczywistym

Podgląd danych (2D) w czasie rzeczywistym

Przeliczanie danych w czasie rzeczywistym

Automatyczne wykrywanie i pomiar celów / punktów referencyjnych
Określanie modelu punktu referencyjnego:

 • Okrągły dysk
 • Cylinder
 • Pryzmat kostki narożnej
 • Lustro geodezyjne

Przeglądaj dane 2D / 3D

Wsparcie LoD (Level of Detail), widoków 2D/3D oraz widoków w postaci panoramy

Wyświetlanie w trybie X-ray
Kolorowanie widoku po atrybutach:

 • Amplituda intensywności (ang. Amplitude)
 • Intensywność odbicia (ang. Reflectance)
 • Odchylenie (ang. Deviation)
 • Zasięg (ang. Range)
 • Rzeczywisty kolor (ang. True color)
 • Echo sygnału (ang. Echo)

Dodatkowe rodzaje widoków:

 • Po wysokości
 • Odległości do zadanej płaszczyzny

Animacje:

 • 3D / 4D
 • slice-trought animation

Generowanie wysoko rozdzielczych wydruków

Wideo

error: