Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RiMTA

RiMTA

Uzyskanie danych w lotniczym skaningu laserowym z wysokimi wskaźnikami pomiaru na dużych wysokościach powoduje często niejasności. Przyrządy z wielozakresową zdolnością (MTA), takie jak LMS-Q780 lub VQ-580, mogą być wykorzystane do rozwiązania tych niejednoznaczności w procesie postprodukcyjnym. Zamiast ręcznie określać prawidłową strefę MTA dla obliczania zakresu, RiMTA ALS automatycznie wykryje prawidłową strefę MTA dla każdego pomiaru.

Poprawna rozdzielczość niejednoznacznych zakresów echa jest realizowana przy użyciu RiMTA ALS łącznie z SDCImport i RiANALYZE w celu zoptymalizowania przepływu pracy, który utrzymuje szybkość przetwarzania danych masowych.

error: