Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

RiSCAN PRO 2.0

RiSCAN PRO jest to rozwiązanie programowe dla projektów z grupy naziemnego skanowania laserowego (ang. Terrestrial Laser Scaninng – TLS) i nie tylko. Dzięki zaawansowanym funkcjom optymalizacji chmur punktów, takim jak automatyczna rejestracja danych, elastyczna narzędzia filtrujące, łączenie danych, RiSCAN PRO zapewnia w pełni zintegrowane rozwiązanie do tworzenia dokładnych i jednolitych danych 3D.

Cechy charakterystyczne

 • Wyświetlanie danych w 2D oraz 3D

 • Zestaw narzędzi geodezyjnych

 • Automatyczna filtracja chmur punktów

 • Automatyczna rejestracja danych

 • Wyrównywanie wielostanowiskowe (ang. multi station adjustment)

 • Kolorowanie chmur punktów

 • import / eksport różnych formatów danych

 • Eksport do RiPANO

 • Tworzenie animacji

 • Tworzenie wydruków

 • Tworzenie modeli 3D w postaci siatki mesh

 • Obliczanie objętości

Informacje ogólne

Pozyskuj dane

Konfiguruj ustawienia skanowania:

 • Pole widzenia
 • Rozdzielczość skanowania
 • Częstotliwość wysyłania impulsów
 • Pokrycie się wzajemne zdjęć

Konfiguracja zewnętrznych kamer

Transfer danych w czasie rzeczywistym

Podgląd danych (2D) w czasie rzeczywistym

Przeliczanie danych w czasie rzeczywistym

Automatyczne wykrywanie i pomiar celów / punktów referencyjnych
Określanie modelu punktu referencyjnego:

 • Okrągły dysk
 • Cylinder
 • Pryzmat kostki narożnej
 • Lustro geodezyjne

Przeglądaj dane 2D / 3D

Wsparcie LoD (Level of Detail), widoków 2D/3D oraz widoków w postaci panoramy

Wyświetlanie w trybie X-ray
Kolorowanie widoku po atrybutach:

 • Amplituda intensywności (ang. Amplitude)
 • Intensywność odbicia (ang. Reflectance)
 • Odchylenie (ang. Deviation)
 • Zasięg (ang. Range)
 • Rzeczywisty kolor (ang. True color)
 • Echo sygnału (ang. Echo)

Dodatkowe rodzaje widoków:

 • Po wysokości
 • Odległości do zadanej płaszczyzny

Animacje:

 • 3D / 4D
 • slice-trought animation

Generowanie wysoko rozdzielczych wydruków

Główne cechy RiSCAN PRO 

Przetwarzaj

Dostosowywanie danych/data adjustment:

 • automatyczna rejestracja
 • rejestracja przy użyciu pakietu MSA (ang. Multi Station Adjustment)
 • regulacja dopasowania zdjęć
 • kalibracja montażu kamery
 • ustawienia modelu kamery
 • kolorowanie chmur punktów

Nadaj danym 3D układ współrzędnych z wykorzystaniem:

 • GeoSysManager 2
 • bazy danych kodów EPSG
 • modyfikowalnych układów CRS
 • inżynieryjnych układów CRS

Filtruj dane po:

 • po atrybutach (intensywność odbicia, odchylenie,…)
 • pojedynczych punktach
 • octree ( drzewo ósemkowe)
 • klasie chmury punktów
 • powyżej / poniżej płaszczyzny

Analizuj

Twórz modele 3D w postaci siatki Mesh:

 • wygładzanie siatki mesh
 • redukowanie ilości trójkątów w siatce
 • teksturowanie modelu

Obliczaj objętości:

 • mesh do chmury punktów
 • mesh do mesh
 • mesh do powierzchni
 • mesh do płaszczyzny
 • chmura punktów do płaszczyzny
 • przytnij i uzupełnij (ang. cut & fill)

Porównuj modele:

 • porównywanie voxeli
 • mesh do mesh
 • mesh do powierzchni

Generowanie polilini

Narzędzie to generowania linii krawędziowych

Generowanie linii konturu

Tworzenie przekroi

Wpasowywanie sfer

Wpasowywanie płaszczyzn

Importuj

Formaty importu danych:

 • .3pf
 • .csv ASCII
 • .dp DotProduct
 • .dxf Autocad
 • .las 1.1-1.4 LAS
 • .laz 1.2 LAZ
 • .mpc Mantis
 • .obj
 • .ply
 • .pol Polyworks
 • .rdbx, .rdb RIEGL Database
 • .rxp VZ-Scanners
 • .sdw RIEGL ALS
 • .stl Stereolithography
 • .tif, .jpg, .bmp
 • .vtp Polydata

Eksportuj

Formaty eksportu danych:

 • .3pf
 • .asc Crystalix
 • .csv ASCII
 • .dm Datamine
 • .dtm SURPAC
 • .dxf Autocad
 • .e57
 • .las 1.1-1.4 LAS
 • .laz 1.2 LAZ
 • .obj
 • .pdf, .tiff, .jpg – wydruki 2D
 • .pod PointTools
 • .pol Polyworks
 • .pts, .ptx
 • .rqx, RiALITY
 • .stl Stereolithography
 • .wrl

RIEGL RiPANO

RIPANO jest oprogramowaniem do szybkiej i łatwej wizualizacji projektów z naziemnego skanowania laserowego. Pozwala on użytkownikowi systemu CAD na łatwe wyodrębnienie widoków i wydruków ortogonalnych w celu ich późniejszego wykorzystania w oprogramowaniu CAD. Oprogramowanie działa bez wtyczek w przeglądarce internetowej lub samodzielnie na komputerze z systemem Windows lub MacOS.

Wideo

error: