Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RiSCAN PRO 2.0

RiSCAN PRO 2.0

RiSCAN PRO jest to rozwiązanie programowe dla projektów z grupy naziemnego skanowania laserowego (ang. Terrestrial Laser Scaninng – TLS) i nie tylko. Dzięki zaawansowanym funkcjom optymalizacji chmur punktów, takim jak automatyczna rejestracja danych, elastyczna narzędzia filtrujące, łączenie danych, RiSCAN PRO zapewnia w pełni zintegrowane rozwiązanie do tworzenia dokładnych i jednolitych danych 3D.

Cechy charakterystyczne

 • Wyświetlanie danych w 2D oraz 3D

 • Zestaw narzędzi geodezyjnych

 • Automatyczna filtracja chmur punktów

 • Automatyczna rejestracja danych

 • Wyrównywanie wielostanowiskowe (ang. multi station adjustment)

 • Kolorowanie chmur punktów

 • import / eksport różnych formatów danych

 • Eksport do RiPANO

 • Tworzenie animacji

 • Tworzenie wydruków

 • Tworzenie modeli 3D w postaci siatki mesh

 • Obliczanie objętości

Informacje ogólne

Pozyskuj dane

Konfiguruj ustawienia skanowania:

 • Pole widzenia
 • Rozdzielczość skanowania
 • Częstotliwość wysyłania impulsów
 • Pokrycie się wzajemne zdjęć

Konfiguracja zewnętrznych kamer

Transfer danych w czasie rzeczywistym

Podgląd danych (2D) w czasie rzeczywistym

Przeliczanie danych w czasie rzeczywistym

Automatyczne wykrywanie i pomiar celów / punktów referencyjnych
Określanie modelu punktu referencyjnego:

 • Okrągły dysk
 • Cylinder
 • Pryzmat kostki narożnej
 • Lustro geodezyjne

Przeglądaj dane 2D / 3D

Wsparcie LoD (Level of Detail), widoków 2D/3D oraz widoków w postaci panoramy

Wyświetlanie w trybie X-ray
Kolorowanie widoku po atrybutach:

 • Amplituda intensywności (ang. Amplitude)
 • Intensywność odbicia (ang. Reflectance)
 • Odchylenie (ang. Deviation)
 • Zasięg (ang. Range)
 • Rzeczywisty kolor (ang. True color)
 • Echo sygnału (ang. Echo)

Dodatkowe rodzaje widoków:

 • Po wysokości
 • Odległości do zadanej płaszczyzny

Animacje:

 • 3D / 4D
 • slice-trought animation

Generowanie wysoko rozdzielczych wydruków

Główne cechy RiSCAN PRO 

Przetwarzaj

Dostosowywanie danych/data adjustment:

 • automatyczna rejestracja
 • rejestracja przy użyciu pakietu MSA (ang. Multi Station Adjustment)
 • regulacja dopasowania zdjęć
 • kalibracja montażu kamery
 • ustawienia modelu kamery
 • kolorowanie chmur punktów

Nadaj danym 3D układ współrzędnych z wykorzystaniem:

 • GeoSysManager 2
 • bazy danych kodów EPSG
 • modyfikowalnych układów CRS
 • inżynieryjnych układów CRS

Filtruj dane po:

 • po atrybutach (intensywność odbicia, odchylenie,…)
 • pojedynczych punktach
 • octree ( drzewo ósemkowe)
 • klasie chmury punktów
 • powyżej / poniżej płaszczyzny

Analizuj

Twórz modele 3D w postaci siatki Mesh:

 • wygładzanie siatki mesh
 • redukowanie ilości trójkątów w siatce
 • teksturowanie modelu

Obliczaj objętości:

 • mesh do chmury punktów
 • mesh do mesh
 • mesh do powierzchni
 • mesh do płaszczyzny
 • chmura punktów do płaszczyzny
 • przytnij i uzupełnij (ang. cut & fill)

Porównuj modele:

 • porównywanie voxeli
 • mesh do mesh
 • mesh do powierzchni

Generowanie polilini

Narzędzie to generowania linii krawędziowych

Generowanie linii konturu

Tworzenie przekroi

Wpasowywanie sfer

Wpasowywanie płaszczyzn

Importuj

Formaty importu danych:

 • .3pf
 • .csv ASCII
 • .dp DotProduct
 • .dxf Autocad
 • .las 1.1-1.4 LAS
 • .laz 1.2 LAZ
 • .mpc Mantis
 • .obj
 • .ply
 • .pol Polyworks
 • .rdbx, .rdb RIEGL Database
 • .rxp VZ-Scanners
 • .sdw RIEGL ALS
 • .stl Stereolithography
 • .tif, .jpg, .bmp
 • .vtp Polydata

Eksportuj

Formaty eksportu danych:

 • .3pf
 • .asc Crystalix
 • .csv ASCII
 • .dm Datamine
 • .dtm SURPAC
 • .dxf Autocad
 • .e57
 • .las 1.1-1.4 LAS
 • .laz 1.2 LAZ
 • .obj
 • .pdf, .tiff, .jpg – wydruki 2D
 • .pod PointTools
 • .pol Polyworks
 • .pts, .ptx
 • .rqx, RiALITY
 • .stl Stereolithography
 • .wrl

RIEGL RiPANO

RIPANO jest oprogramowaniem do szybkiej i łatwej wizualizacji projektów z naziemnego skanowania laserowego. Pozwala on użytkownikowi systemu CAD na łatwe wyodrębnienie widoków i wydruków ortogonalnych w celu ich późniejszego wykorzystania w oprogramowaniu CAD. Oprogramowanie działa bez wtyczek w przeglądarce internetowej lub samodzielnie na komputerze z systemem Windows lub MacOS.

Wideo

error: