Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RiUNITE

RiUNITE

RiUNITE jest podstawowym modułem oprogramowania do przetwarzania danych LiDAR w pakiecie zarządzania chmurami punktów RiPROCESS firmy RIEGL dla kinematycznych danych laserowych.

 Umożliwia on realizację czterech głównych zadań niezbędnych do dokładnego generowania chmur punktów.

Ekstrakcja sygnałów echa z zarejestrowanych danych waveform

W zależności od modelu skanery RIEGL V-Line udostępniają pomiary z przetworzonymi przebiegami fal online (OWP), dodatkowe inteligentne przebiegi fal lub pełne przebiegi fal. Za pomocą RiUNITE można wyłączyć analizę przebiegów, aby zachować tylko cele OWP. W celu uzyskania lepszych wyników oprócz celów OWP na przebiegach inteligentnych lub pełnych stosowane jest dopasowanie impulsów gaussowskich (GPF).

W przypadku skanerów RIEGL serii Q ekstrakcja echa jest wykonywana przez pełną analizę przebiegu za pomocą metody GPF. RiUNITE wspiera przetwarzanie GPU na kartach graficznych z obsługą CUDA (3.2 i wyżej).

Rozwiązywanie niejednoznaczności zasięgu Multiple-Time-Around (MTA)

W celu prawidłowego określenia zasięgu do celu za pomocą instrumentu LiDAR z pomiarem czasu przelotu z krótkimi odstępami między impulsami lasera, konieczne jest prawidłowe określenie korelacji każdego odebranego impulsu echa z jego przyczynowym wyemitowanym impulsem lasera. Dzisiejsze instrumenty LiDAR firmy RIEGL charakteryzują się bardzo wysoką szybkością pomiaru oraz dużym zasięgiem pomiaru. W takich przypadkach odebrane echo celu niekoniecznie musi być powiązane z bezpośrednio poprzedzającym je wyemitowanym impulsem laserowym. Zamiast tego mogą być powiązane z dowolnym z poprzednich impulsów lasera. RiUNITE oferuje kilka wbudowanych metod rozwiązywania MTA, dostosowanych do różnych silników i systemów skanerów laserowych RIEGL.

Transformacja wyodrębnionych ech z lokalnego układu współrzędnych instrumentu na globalny układ odniesienia współrzędnych

RiUNITE przekształca dane skanowania na układ współrzędnych trajektorii, zazwyczaj WGS84 (World Geodetic System). W ten sposób dane skanowania powierzchni obiektu są przekazywane do dalszej obróbki w układzie współrzędnych Earth-Centered and Earth-Fixed (ECEF). Aby z dużą dokładnością przekształcić dane skanowania, RiUNITE uwzględnia definitywne opisy systemów geometrycznych (kalibracja systemu, informacje o wysokości odniesienia). Wszystkie układy współrzędnych bazują na definicjach zawartych w bazie danych RIEGL GeoSysManager, co umożliwia korzystanie z różnych usług pozycjonowania dostępnych na całym świecie.

Efektywna organizacja chmur punktów dla szybkiego przechowywania i wyszukiwania danych

Przy ponad 100-krotnym wzroście częstotliwości powtarzania impulsów w ciągu ostatnich 20 lat, typowe projekty LiDAR doświadczyły ogromnego wzrostu ilości danych. Aby sprostać tym wyzwaniom, firma RIEGL opracowała rodzimy format zapisu chmur punktów – RIEGL DataBase (RDB). RDB służy jako centralny format zapisu dla georeferencyjnych danych przestrzennych w całym portfolio oprogramowania RIEGL (np. RiPROCESS, RiSCAN PRO, RiMINING, RiSOLVE,…). W kontekście kinematycznego LiDAR-u, aktualna wersja drugiej generacji tego formatu danych zapewnia elastyczną i szybką metodę przechowywania nie tylko chmur punktów i danych próbnych fal, ale również krytycznych komponentów projektu LiDAR, np. trajektorii, zbiorów danych rejestracji (płaszczyzny, voxele) i wektorów kierunku impulsu laserowego. RiUNITE odczytuje i zapisuje dane z plików danych RDB2.

error: