Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RiUNITE

RiUNITE jest podstawowym modułem oprogramowania do przetwarzania danych LiDAR w pakiecie zarządzania chmurami punktów RiPROCESS firmy RIEGL dla kinematycznych danych laserowych.

 Umożliwia on realizację czterech głównych zadań niezbędnych do dokładnego generowania chmur punktów.

Ekstrakcja sygnałów echa z zarejestrowanych danych waveform

W zależności od modelu skanery RIEGL V-Line udostępniają pomiary z przetworzonymi przebiegami fal online (OWP), dodatkowe inteligentne przebiegi fal lub pełne przebiegi fal. Za pomocą RiUNITE można wyłączyć analizę przebiegów, aby zachować tylko cele OWP. W celu uzyskania lepszych wyników oprócz celów OWP na przebiegach inteligentnych lub pełnych stosowane jest dopasowanie impulsów gaussowskich (GPF).

W przypadku skanerów RIEGL serii Q ekstrakcja echa jest wykonywana przez pełną analizę przebiegu za pomocą metody GPF. RiUNITE wspiera przetwarzanie GPU na kartach graficznych z obsługą CUDA (3.2 i wyżej).

Rozwiązywanie niejednoznaczności zasięgu Multiple-Time-Around (MTA)

W celu prawidłowego określenia zasięgu do celu za pomocą instrumentu LiDAR z pomiarem czasu przelotu z krótkimi odstępami między impulsami lasera, konieczne jest prawidłowe określenie korelacji każdego odebranego impulsu echa z jego przyczynowym wyemitowanym impulsem lasera. Dzisiejsze instrumenty LiDAR firmy RIEGL charakteryzują się bardzo wysoką szybkością pomiaru oraz dużym zasięgiem pomiaru. W takich przypadkach odebrane echo celu niekoniecznie musi być powiązane z bezpośrednio poprzedzającym je wyemitowanym impulsem laserowym. Zamiast tego mogą być powiązane z dowolnym z poprzednich impulsów lasera. RiUNITE oferuje kilka wbudowanych metod rozwiązywania MTA, dostosowanych do różnych silników i systemów skanerów laserowych RIEGL.

Transformacja wyodrębnionych ech z lokalnego układu współrzędnych instrumentu na globalny układ odniesienia współrzędnych

RiUNITE przekształca dane skanowania na układ współrzędnych trajektorii, zazwyczaj WGS84 (World Geodetic System). W ten sposób dane skanowania powierzchni obiektu są przekazywane do dalszej obróbki w układzie współrzędnych Earth-Centered and Earth-Fixed (ECEF). Aby z dużą dokładnością przekształcić dane skanowania, RiUNITE uwzględnia definitywne opisy systemów geometrycznych (kalibracja systemu, informacje o wysokości odniesienia). Wszystkie układy współrzędnych bazują na definicjach zawartych w bazie danych RIEGL GeoSysManager, co umożliwia korzystanie z różnych usług pozycjonowania dostępnych na całym świecie.

Efektywna organizacja chmur punktów dla szybkiego przechowywania i wyszukiwania danych

Przy ponad 100-krotnym wzroście częstotliwości powtarzania impulsów w ciągu ostatnich 20 lat, typowe projekty LiDAR doświadczyły ogromnego wzrostu ilości danych. Aby sprostać tym wyzwaniom, firma RIEGL opracowała rodzimy format zapisu chmur punktów – RIEGL DataBase (RDB). RDB służy jako centralny format zapisu dla georeferencyjnych danych przestrzennych w całym portfolio oprogramowania RIEGL (np. RiPROCESS, RiSCAN PRO, RiMINING, RiSOLVE,…). W kontekście kinematycznego LiDAR-u, aktualna wersja drugiej generacji tego formatu danych zapewnia elastyczną i szybką metodę przechowywania nie tylko chmur punktów i danych próbnych fal, ale również krytycznych komponentów projektu LiDAR, np. trajektorii, zbiorów danych rejestracji (płaszczyzny, voxele) i wektorów kierunku impulsu laserowego. RiUNITE odczytuje i zapisuje dane z plików danych RDB2.

error: