Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RiPROCESS 1.9 z RiUNITE

RiPROCESS 1.9 z RiUNITE

Porównanie najnowszej wersji 1.9 względem 1.8.7

RiPROCESS jest pakietem oprogramowania firmy RIEGL do kinematycznego przetwarzania danych LiDAR. Jest on przeznaczony do zarządzania, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych pozyskanych za pomocą lotniczych systemów skanowania laserowego (systemy ALS), bezzałogowych systemów skanowania laserowego (systemy ULS) oraz mobilnych systemów skanowania laserowego (systemy MLS) opartych na skanerach laserowych RIEGL.

Schemat obiegu pracy

Rozszerzenie funkcjonalności

RiHYDRO

Do przetwarzania topo-batymetrycznych danych LiDAR RIEGL oferuje wtyczkę RiHYDRO do ekstrakcji modeli powierzchni wody, zastosowania korekt refrakcji odbicia wiązki lasera oraz do okreslania punktów odpowiadającym dna koryta rzecznego i itp.

LIS ALS Classification Plug-In

Wtyczka LIS LiDAR Point Cloud Classification Plugin zapewnia metody klasyfikacji lotniczych zbiorów LiDAR do ziemi, budynków oraz niskiej/średniej/wysokiej roślinności.

Do pobrania

Dane techniczne
RiPROCESS 1.9

Dane techniczne
RiUNITE

Broszura
LIS ALS Classification Plugin

Broszura
RiHYDRO

error: