Z+F SynCaT

Z nowym oprogramowaniem Z+F SynCaT®, Zoller + Fröhlich tworzy połączenie pomiędzy Z+F PROFILER® 9012 a zewnętrznymi systemami pozycjonowania i nawigacji. SynCaT oznacza synchronizację, kalibrację i przetwarzanie, reprezentując jednocześnie główne zadania oprogramowania. Z+F SynCat zawiera wszystkie poniższe funkcje:

  • Synchronizacja:

Synchronizacja danych skanera laserowego Z+F PROFILER® 9012 z danymi trajektorii i generowanie plików punktów 3D w chmurze punktów.

  • Przetwarzanie:

Przetwarzaj dane chmury punktów 3D do różnych lokalnych układów współrzędnych i zastosuj różne lokalne / globalne modele korekcji wysokości (pliki korekty geoidy).

  • Kalibracja:

Przetwarzanie parametrów kalibracyjnych spowodowane różną integracją systemów (translacja, odchylenia rotacji między układami współrzędnych jednostki nawigacyjnej (trajektoria) a skanerem laserowym Z + F PROFILER® 9012).

  • Korekta:

Indywidualne oszacowanie odchyleń odnoszące się do wstępnie zdefiniowanych punktów kontroli naziemnej (GCP’s).

 

Z+F SynCaT® to modułowe oprogramowanie do mapowania mobilnego. Modułowość pozwala dostosować pakiet oprogramowania specjalnie z myślą o potrzebach klientów. Więcej.