RiSCANLIB-3D

RiScan-Lib-3D

Biblioteka skanera wykonuje zadania parametryzacji skanera i pozyskiwania danych. Dostęp do całego szeregu skanerów RIEGL serii Z można uzyskać za pomocą jednego jednolitego interfejsu, a wiele skanerów może być sterowanych z jednego komputera. Architektura wielowątkowa zapewnia płynne pozyskiwanie danych, podczas gdy program użytkownika może być zaangażowany w zaawansowane obliczenia lub wyświetlanie danych online.

Biblioteka jest użyteczna do dekodowania danych online i offline. Oryginalne lub nieprzetworzone dane binarne otrzymane z urządzenia skanera są dostarczane do oprogramowania w swoim rodzimym formacie danych, to znaczy liczb zmiennoprzecinkowych. Biblioteka wykonuje również pożądane korekty danych w locie i przedstawia użytkownikowi jako punkty 3-D w kartezjańskim układzie współrzędnych.

Biblioteka zawiera obszerną dokumentację i przykładowy kod w języku C++/Pascal.

Główne cechy

Dodatkowe uwagi

  • konwertuje strumień danych binarnych na typy danych na wysokim poziomie

  • umożliwia łatwą konfigurację skanera

  • dostarcza dane w sferycznych lub kartezjańskich współrzędnych

  • zintegrowane rejestrowanie danych

  • działa na platformach Windows NT, 2000 i XP

  • wspiera serie Zxxx i serie LPM-i

  • dostępne są przykładowe programy C++/Pascal

Do pobrania

Broszura RiScanLib-3D