RiMTA TLS

RiMTA TLS

Uzyskanie danych w naziemnym skanowaniu laserowym przy wysokich częstotliwościach pomiaru, w długich zakresach, często powoduje niejednoznaczność zakresu. Urządzenia z funkcją wielozakresową (MTA), takie jak RIEGL VZ-4000, zawierają informacje o pozyskanych danych, które RiMTA TLS wykorzystuje w celu rozwiązania tych niejednoznaczności. Zamiast wymagać od użytkownika ręcznego określania prawidłowej strefy MTA dla każdego zestawu danych lub nawet podzbioru danych, RiMTA TLS automatycznie oblicza strefę MTA dla każdego pomiaru.

Aby prawidłowo określić zakres do celu przy użyciu przyrządu LIDAR za pomocą pomiarów czasu lotu z krótkimi odstępami impulsów laserowych, konieczne jest poprawne określenie korelacji każdego otrzymanego impulsu echo z przyczyną emitowanego impulsu laserowego. Jednak przy wysokich częstotliwościach powtarzania impulsów (PRR) i dużych zakresach docelowych, ten określony podział staje się niejednoznaczny ze względu na czynnik ograniczający, którego nie można zmodyfikować dzięki umiejętnościom inżynieryjnym: szybkość światła. Przy PRR 300 kHz zakres jednoznaczności jest ograniczony do 500 metrów, odległość pomiaru, którą standardowo przekraczają naziemne skanery laserowe RIEGL (Terrestrial Laser Scanning).

Główne cechy

Główne zastosowania

  • automatyczna rozdzielczość zakresu niejednoznaczności w pomiarze czasu pomiędzy sygnałem wysłanym a odebranym (metoda TOF, ang. time of flight)

  • nieograniczona liczba stref MTA

  • przetwarzanie danych uzyskanych przy użyciu skanerów laserowych RIEGL VZ-1000, VZ-2000, VZ-4000, VZ-6000 i VZ-400i

  • płynnie zintegrowany z procesem przetwarzania danych RIEGL

  • RiMTA TLS - bezproblemowo zintegrowany z RiSCAN PRO - utrzymuje szybkie prędkości przetwarzania danych masowych

Do pobrania

Broszura RiMTA TLS