RiDB

RiDB

Baza danych RIEGL RiDB jest pakietem oprogramowania przeznaczonym do pracy w oparciu o bazę danych, aby dostarczać chmury punktów RIEGL do oprogramowania AVEVA PDMS. W dzisiejszym zarządzaniu cyklem życia urządzeń do przetwarzania, chmury punktów przejęły cenną rolę w zakresie informacji wbudowanych, które mogą być wykorzystane do modelowania, wykrywania zderzeń i różnych innych zadań. Aby zwiększyć wydajność w procesie skanowania do modelu, RIEGL udostępnia Plugin dla AVEVA PDMS, aby bezpośrednio połączyć interfejs RiDB z interfejsem użytkownika PDMS. Chmury punktów można załadować bezpośrednio do aktywnego Viewport z PDMS, aby można je było używać z każdym istniejącym modelem 3D obiektu lub działać jako odniesienie do modelu.

Pakiet oprogramowania składa się z trzech elementów. Złącze bazy danych udostępnia funkcje eksportowania z widoku RiSCAN PRO do bazy danych RIEGL RiDB. RiDB jest centralnym magazynem chmury punktów zbudowanym w oparciu o system baz danych SQL i wyposażony jest w narzędzie zarządzania służące do konfiguracji i utrzymania. Wtyczka dla AVEVA PDMS kończy przepływ pracy i łączy się z bazą danych w celu ustanowienia bezpośredniego dostępu do chmury punktów w RiDB. Automatyczne generowane sześciany zapewniają geometrię testową do szybkiego wykrywania zderzenia.

Główne cechy

Główne zastosowania

  • wymagany jest moduł AVEVA Laser Modeller Interface (LMI)

  • chmury punktów przechowywane w bazie danych SQL

  • bezpośredni eksport chmury punktów z programu RiSCAN PRO do bazy danych

  • zdalny dostęp do bazy danych

  • wykrywanie zderzenia

  • jako dokumentację wbudowaną

  • zarządzanie cyklem życia

  • rurociąg

Do pobrania

Broszura RiDB