RiACQUIRE

RiACQUIRE

RiACQUIRE obejmuje wiele różnych zadań związanych z mobilnymi i lotniczymi systemami skaningowymi RIEGL. Oba systemy, zarówno mobilne, jak i powietrzne, posiadają co najmniej jeden skaner laserowy, system pozycjonowania i pomiaru położenia oraz stację roboczą operatora. Wiele systemów zawiera ponadto podsystemy aparatu fotograficznego, dodatkowe skanery laserowe, urządzenia pamięci masowej i mechaniczne podzespoły.
Zadania objęte programem RiACQUIRE są przydzielane do pozyskiwania danych, etapów integracji systemów oraz weryfikacji i testowania systemu. Łatwy w użyciu, ale potężny interfejs ułatwia komunikację z obsługiwanymi skanerami laserowymi RIEGL. W celu zmniejszenia obciążenia pracą operatora systemu, wyświetlane są tylko najistotniejsze informacje, a zadania mogą być wykonywane półautomatycznie. Parametry skanowania można łatwo zmienić, wybierając predefiniowany zestaw parametrów. Graficzny interfejs użytkownika uwzględnia trudne warunki pracy wewnątrz statku powietrznego, statku lub pojazdu, zapewniając duże przyciski sterujące, które łatwo nacisnąć nawet w trudnych warunkach.

Główne cechy

RiACQUIRE zadba o

 • skanowanie danych i kontrola skanera zorientowane na projekt

 • wizualizacja online danych geodezyjnych monitorowanych w trakcie pozyskiwania

 • gwarancja jakości wraz ze szczegółową historią zdarzeń, parametrami systemu i interakcjami operatora

 • sprzężenie zwrotne dla szybkiego rozpoznania przez operatora

 • wykorzystanie informacji dotyczących planu lotu dla zautomatyzowanego pozyskiwania (Airborne Laser Scanning)

 • Operacyjne pozyskiwanie danych:
  pozyskiwanie i przechowywanie danych, automatyczne pozyskiwanie według planu lotu, zarządzanie masowym przechowywaniem danych, wizualizacja stanu systemu i informacji nawigacyjnych, analiza i wizualizacja danych on-line

 • Weryfikację i testowanie:
  okablowanie, komunikacja i konfiguracja, rejestrowanie ostrzeżeń, komunikatów o błędach, sprawdzanie spójności danych projektu przed badaniem

 • Integrację systemu:
  identyfikacja i konfiguracja elementów systemu, zdefiniowanie interfejsów i protokołów

Do pobrania

Broszura RiACQUIRE