Laser-3D

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Z+F SynCat

Z+F SynCat

Z nowym oprogramowaniem Z+F SynCaT®, Zoller + Fröhlich tworzy połączenie pomiędzy Z+F PROFILER® 9012 a zewnętrznymi systemami pozycjonowania i nawigacji. SynCaT oznacza synchronizację, kalibrację i przetwarzanie, reprezentując jednocześnie główne zadania oprogramowania.

Synchronizacja

Synchronizacja danych skanera laserowego Z+F PROFILER® 9012 z danymi trajektorii i generowanie plików punktów 3D w chmurze punktów.

Przetwarzanie

Przetwarzaj dane chmury punktów 3D do różnych lokalnych układów współrzędnych i zastosuj różne lokalne / globalne modele korekcji wysokości (pliki korekty geoidy)

Kalibracja

Przetwarzanie parametrów kalibracyjnych spowodowane różną integracją systemów (translacja, odchylenia rotacji między układami współrzędnych jednostki nawigacyjnej (trajektoria) a skanerem laserowym Z + F PROFILER® 9012)

Korekta

Indywidualne oszacowanie odchyleń odnoszące się do wstępnie zdefiniowanych punktów kontroli naziemnej (GCP’s)

error: