Oprogramowanie PointCab

 

 

 

ŁATWY         SZYBKI        UNIWERSALNY

1. Automatyczne funkcje

Plany i sekcje tworzone są podczas przesyłania.
Wektoryzowanie, profile liniowe, objętości, siatki.

 

 

 

3. Minimalne rozmiary plików

Zasadnicza redukcja chmury punktów przy zachowaniu pełnej dokładności.      

2. Niezwykle szybki

Żadne znane oprogramowanie do przetwarzania chmury punktów nie jest tak szybkie, jak PointCab.

4. Uniwersalny

Udokumentuj swoje dane na komputerze PC, Mac, tablecie, telefonie lub w internecie.       

Jedno oprogramowanie dla wszystkich chmur punktów:

Przegląd branż

Badanie, kryminalistyka, ochrona zabytków, planowanie fabryk Planowanie krajobrazu, inżynieria lądowa Architektura, inżynieria strukturalna, budowa dróg, inżynieria
Import danych:
Formaty skanera laserowego
Chmury punktów i dane z fotogrametrii
Formaty chmury punktów: xyz, las, rcp (Autodesk)
Łączenie kilku skanów lub chmur punktów:
Uniwersalna, niezależna od sprzętu rejestracja ✓¹
Korzystanie z wybranych punktów
Korzystanie z georeferencji
Eksport danych i transfer do CAD:
Wyniki, układy, przekroje, pomiary, wektoryzacja itp. poprzez dxf, dwg, dae
Wyodrębnienie chmury punktów xyz, las, rcp (Autodesk)
Rysunki i dokumentacje pdf, html, dxf
Wyniki i punkty 3D w czasie rzeczywistym Wtyczki PointCab4CAD² Wtyczki PointCab4CAD² Wtyczki PointCab4CAD²
Funkcje 2D:
Układy i przekroje (zdjęcia ortho)
Dopasowywanie zdjęć wysokiej rozdzielczości
Określanie i dokumentowanie odległości, kątów i powierzchni
Wektoryzowanie przekrojów
Tworzenie profili wektorowych
Dokumentacja i rysunki:
Rysunki 2D
Panoramiczne widoki z dowolnej pozycji
Prezentacje internetowe na różnych platformach
Funkcje 3D:
Definiowanie pojemności według REB
Określenie odstępstwa równości
Określenie rozłożenia cylindrycznych przedmiotów
Meshing
Zalecana wersja PointCab:

Pakiet PointCab dla inspektorów oraz moduł Registration

Pakiet PointCab Suite plus moduły Profiler i Volume

Pakiet PointCab 3DPro włącznie z modułem Registration

¹ Jako dodatkowy moduł do pakietu PointCab Suite

² Wtyczki do CAD’owskich systemów Revit oraz dodatkowo opcjonalnie ARCHICAD