RiPROFILE

RiPROFILE

RiPROFILE jest oprogramowaniem towarzyszącym dla profilowych, laserowych systemów pomiarowych RIEGL. Jego rdzeń jest identyczny z RiSCAN PRO.

RiPROFILE jest zorientowany na projekt, tzn. wszystkie dane zgromadzone podczas kampanii pomiarowej są organizowane i przechowywane w strukturze projektu RiPROFILE. Te dane obejmują skany, obrazy cyfrowe, dane GPS, współrzędne punktów kontrolnych i punktów wiążących oraz wszystkie matryce transformacyjne niezbędne do przekształcenia danych z wielu skanów we wspólny, dobrze zdefiniowany system współrzędnych.

RiPROFILE został zaprojektowany w taki sposób, aby optymalizować pracę w terenie i zapewnić narzędzia umożliwiające wizualną kontrolę całkowitej kompletności danych w 3D natychmiast po ich pozyskaniu. Oprócz gromadzenia danych zapewnia wiele funkcji do przetwarzania danych.

Główne cechy

Licencje i wtyczki

  • oprogramowanie towarzyszące profilowym, laserowym systemom pomiarowym RIEGL

  • gromadzenie danych, wizualizacja i przetwarzanie

  • prosta rejestracja globalna

  • współpraca z oprogramowanie do postprocessingu

  • wsparcie funkcji fotogrametrii

  • licencja przeglądarki

  • licencja do pozyskiwania

  • licencja do przetwarzania

  • wtyczka licencji modułu kamery

  • wtyczka licencji modułu Multi-Station Adjustment

Do pobrania

Broszura RiPROFILE