RiPROCESS

RiPROCESS

RiPROCESS jest zaprojektowany do zarządzania, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych uzyskanych za pomocą lotniczych systemów skanowania laserowego (Airborne Laser Scanning) oraz mobilnych systemów skanowania laserowego (Mobile Laser Scanning) bazujących na skanerach laserowych RIEGL. Eksport danych w systemach geodezyjnych jest obsługiwany przez GeoSys Manager.

RiPROCESS jest zorientowany na projekt i umożliwia użytkownikowi zarządzanie wszystkimi danymi zbieranymi i przetwarzanymi w ramach jednego projektu. Dane te obejmują dane projektu, dane dotyczące systemu skanowania takie jak informacje o montażu i dane kalibracji, dane laserowe, np. cyfrowe sygnały echa ze skanera laserowego RIEGL LMS-Q780, dane o położeniu i orientacji z systemu IMU/GNSS, pośrednie pliki danych, pliki drzewa wyszukiwania do szybkiego dostępu do danych, chmura punktów z georeferencją z dodatkowymi deskryptorami dla każdej mierzonej współrzędnej.

RiPROCESS umożliwia między innymi eksport danych w powszechnie używanym formacie LAS do wykonywania wspólnych zadań, takich jak klasyfikacja, triangulacja i decymacja przez oprogramowanie firm trzecich. Dołączony GeoSys Manager oferuje potężne narzędzie do eksportowania chmury punktów z georeferencją w uniwersalnym układzie kartezjańskim (ECEF), geograficzne i lokalne współrzędne siatki. Interfejs RiSCAN PRO, towarzyszący oprogramowaniu dla naziemnych skanerów 3D firmy RIEGL, pozwala na wykorzystanie dalszej wizualizacji i narzędzi do sterowania chmurą punktów.

Główne cechy

Schemat obiegu pracy

  • narzędzie do zarządzania projektem, przeznaczone do przetwarzania lotniczych i mobilnych danych pochodzących ze skanerów laserowych firmy RIEGL

  • praca w środowisku wielu stacji roboczych, równoległe przetwarzanie zadań

  • szybki dostęp do danych, do kontroli w różnych formatach wizualizacji

  • kalibracja systemu i korekta skanowania danych

  • statystyczna analiza odwołań, dopasowanie jakości

  • łączenie się z pakietami oprogramowania innych firm

Do pobrania

Broszura RiPROCESS