RiPRECISION UAV

NOWOŚĆ RiPRECISION UAV

RiPRECISION UAV automatycznie przeprowadza korektę trajektorii GNSS/INS w celu scalenia zachodzących na siebie danych skanowania RIEGL bazujących na UAV. Umożliwia ponadto umieszczenie danych skanowania w określonych obiektach sterujących. Prowadzi to do spójnej chmury punktów o zwiększonej precyzji i zwiększonej dokładności georeferencyjnej.

Aby zapewnić maksymalną wydajność, oprogramowanie RiPRECISION UAV jest ściśle powiązane z oprogramowaniem RiPROCESS. RiPRECISION UAV automatycznie realizuje cały przepływ pracy - z analizy danych skanowania do korekty trajektorii - bez udziału użytkownika.

Główne cechy

Główne zastosowania

 • w pełni automatyczna korekta danych skanowania RIEGL bazujących na UAV

 • obsługuje wiele nakładek danych skanowania

 • opcjonalne dopasowanie do zewnętrznych obiektów sterujących

 • chmury punktów dokładnie scalają się z informacjami o jakości trajektorii

 • bardzo szybkie i solidne przetwarzanie

 • płynna poprawa zarówno położenia trajektorii, jak i orientacji

 • rolnictwo i leśnictwo

 • topografia w górnictwie odkrywkowym

 • mapowanie terenu

 • pomiary infrastruktury miejskiej

 • archeologia i dokumentacja dziedzictwa kulturowego

 • monitorowanie obiektów budowlanych

 • mapowanie: linii energetycznych, torów kolejowych oraz rurociągów

Do pobrania