RiPRECISION MLS

RiPRECISION MLS

RiPRECISION MLS automatycznie przeprowadza korektę trajektorii GNSS/INS w celu scalenia zachodzących na siebie danych pochodzącyh ze skanowania mobilnego. Umożliwia ponadto umieszczenie danych skanowania w określonych obiektach sterujących. Prowadzi to do spójnej chmury punktów o zwiększonej precyzji i zwiększonej dokładności georeferencyjnej.

Aby zapewnić maksymalną wydajność, oprogramowanie RiPRECISION MLS jest ściśle powiązane z oprogramowaniem RiPROCESS. RiPRECISION MLS automatycznie realizuje cały przepływ pracy - z analizy danych skanowania do korekty trajektorii - bez udziału użytkownika.

Główne cechy

Główne zastosowania

 • w pełni automatyczna korekta danych skanowania mobilnego

 • obsługuje wiele nakładek danych skanowania

 • opcjonalne dopasowanie do zewnętrznych obiektów sterujących

 • chmury punktów dokładnie scalają się z informacjami o jakości trajektorii

 • bardzo szybkie i solidne przetwarzanie

 • płynna poprawa zarówno położenia trajektorii, jak i orientacji

 • mapowanie ulic

 • mapowanie kolei

 • mapowanie morskie i mapowanie linii wybrzeża

 • mapowanie infrastruktury transportowej

 • modelowanie miast

 • szybkie mapowanie obiektów budowlanych

 • badanie górnictwa / materiałów masowych

 • inżynieria lądowa

Do pobrania

Broszura RiPRECISION MLS