RiMTA ALS

RiMTA ALS

Uzyskanie danych w lotniczym skaningu laserowym z wysokimi wskaźnikami pomiaru na dużych wysokościach powoduje często niejasności. Przyrządy z wielozakresową zdolnością (MTA), takie jak LMS-Q780 lub VQ-580, mogą być wykorzystane do rozwiązania tych niejednoznaczności w procesie postprodukcyjnym. Zamiast ręcznie określać prawidłową strefę MTA dla obliczania zakresu, RiMTA ALS automatycznie wykryje prawidłową strefę MTA dla każdego pomiaru.

Poprawna rozdzielczość niejednoznacznych zakresów echa jest realizowana przy użyciu RiMTA ALS łącznie z SDCImport i RiANALYZE w celu zoptymalizowania przepływu pracy, który utrzymuje szybkość przetwarzania danych masowych.

Główne cechy

Dodatkowe uwagi

  • automatyczna rozdzielczość zakresu niejednoznaczności w czasie lotu

  • nieograniczona liczba stref MTA

  • płynnie zintegrowany z procesem przetwarzania danych RIEGL

  • przetwarza dane uzyskane przy użyciu lotniczych skanerów laserowych RIEGL z możliwością przetwarzania MTA

Do pobrania

Broszura RiMTA ALS