RiHYDRO

RiHYDRO

W celu sprawnego przetwarzania danych skanowania uzyskanych za pomocą hydrograficznych skanerów laserowych RIEGL, dodatek RiHYDRO jako oprogramowanie do przetwarzania danych lotniczych, jest oferowane celem uzupełnienia oprogramowania RiPROCESS.

Podczas przetwarzania danych laserowych batymetrycznych powinno się zastosować dodatkowe etapy przetwarzania, ponieważ należy wziąć pod uwagę załamanie wiązki lasera na łączeniu powietrza i wody oraz niższą szybkość propagacji w kolumnie wodnej w celu uzyskania geometrycznie poprawnej chmury punktów. Te szczególne etapy przetwarzania - zwykle nazywane „korektą odbicia” - muszą być przeprowadzone dla każdego pasa lotu tuż po standardowym procesie przetwarzania lotniczego skanowania laserowego (Airborne Laser Scanning).

Korekta odbicia punktów poniżej łączenia powietrza i wody (tj. obu punktów na powierzchni wody i w kolumnie wody) wymaga geometrycznego modelu powierzchni wody (Water Surface Model). WSM mogą być generowane z danych laserowych przy użyciu jednego z narzędzi oferowanych przez RiHYDRO. Alternatywą jest importowanie już istniejących modeli powierzchni wodnych. W pierwszym przypadku punkty powierzchni wody muszą zostać sklasyfikowane wcześniej. Do tego zadania przewidziano specjalne narzędzie do klasyfikacji punktów w RiHYDRO, co pozwala automatycznie klasyfikować punkty na poziomych powierzchniach wody.

Główne cechy

Dodatkowe uwagi

 • automatyczna klasyfikacja punktów powierzchni wody

 • generowanie modelu powierzchni wody (WSM) w oparciu o sklasyfikowane punkty powierzchni wody

 • korekta odbicia punktów poniżej modelu powierzchni wody (WSM)

 • wsparcie różnych formatów importu i eksportu w celach klasyfikacyjnych

 • możliwość użycia chmur punktów z różnych skanerów, celem identyfikacji punktów powierzchni wody

 • import zewnętrznie generowany WSM

 • przetwarzanie dużej liczby plików do pracy bezobsługowej w trybie wsadowym

 • płynnie zintegrowane z RiPROCESS

 • wymagana specyficzna licencja na oprogramowanie

 • Dodatek RiHYDRO jako oprogramowanie do przetwarzania danych lotniczych, zostało zaprojektowane i opracowane jako aplikacja pomiarowa do komercyjnych zastosowań hydrograficznych i batymetrycznych.

 • Klasyfikacja eksportowa:
  RiHYRO podlega ograniczeniom wywozowym ustalonym w Porozumieniu Wassenaar. Jest on sklasyfikowany jako produkt podwójnego zastosowania, zgodnie z pozycją 6D2 oficjalnej listy Podwójnego Zastosowania, która znajduje się na stronie http://www.wassenaar.org. W obrębie Unii Europejskiej rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 wprowadza ograniczenia wywozowe do Porozumienia Wassenaar. Odpowiedni numer pozycji to 6D002.

Do pobrania

Broszura RiHYDRO