RiANALYZE

RiANALYZE

Lotnicze skanery laserowe RIEGL umożliwiają digitalizację przebiegu sygnału echa dla każdego emitowanego impulsu laserowego.

RiANALYZE stosuje tak zwaną pełną analizę fali (Full Waveform Analysis) do digitalizacji sygnałów echa dostarczanych przez skaner laserowy i dodatkowo przekształca dane geometrii (tj. zakres i kąt skanowania) we współrzędne kartezjańskie. W ten sposób RiANALYZE konwertuje dane cyfrowych sygnałów echa, na dane zgodne z konwencjonalnymi pakietami do przetwarzania danych laserowych w powietrzu, do dalszego przetwarzania.

Wynikiem jest chmura punktów w dobrze zdefiniowanym własnym systemie współrzędnych skanera (SOCS) z dodatkowymi deskryptorami dla każdego punktu, np. precyzyjnym stemplem czasowym, intensywnością sygnału echa, szerokością impulsu echa, klasyfikacją według pierwszego, drugiego, aż do ostatniego celu.

Ponadto RiANALYZE jest płynnie zintegrowany z oprogramowaniem RiPROCESS zorientowanym na projekt za pośrednictwem aplikacji RiSERVER.

Główne cechy

Wynik RiANALYZE

  • pełna analiza w formie cyfrowych sygnałów echa pozyskanych przez RIEGL LMS-Q560, LMS-Q680(i), LMS-Q780 i LMS-Q1560

  • wydobywanie nieograniczonej liczby celów

  • koordynacja przekształcania we własny układ współrzędnych 3D skanera

  • zwiększona wydajność przy użyciu GPU NVIDIA®, więcej niż 10-krotnie szybsza obróbka

  • chmura punktów z dodatkowymi deskryptorami celów

  • pierwszy, drugi, ..., ostatni wskazany cel

  • szerokość impulsu i amplitudy impulsu

  • znacznik czasu (UTC, GPS)

  • różne formaty danych wyjściowych dla różnych pakietów oprogramowania do post-processingu

Do pobrania

Broszura RiANALYZE