Oprogramowanie Riegl

To prawnie zastrzeżone oprogramowania, które są idealnym towarzyszem dla skanerów laserowych Riegl. Oddzielne programy przeznaczone do różnych zastosowań: skanowania laserowego naziemnego, lotniczego i mobilnego - pozwalają używać funkcji skanera w najlepszy możliwy sposób, od optymalizacji procesów pracy w dziedzinie pozyskiwania, poprzez dostarczanie narzędzi do kontroli danych, do świadczenia różnorodnych funkcje w przetwarzaniu.

OPROGRAMOWANIA
do naziemnych skanerów laserowych

OPROGRAMOWANIA
do skanowania lotniczego i mobilnego

http://dev.laser-3d.pl/magazyn/image/riegl/software/oprogr.naziemne.jpg

RiSCAN PRO 2.0
dla naziemnych systemów skanera laserowego RIEGL

RiMINING 2.0
dla naziemnych systemów skanera laserowego RIEGL

RiSOLVE 2.0
Oprogramowanie dla cyfrowego przechwytywania 3D

RiVLIB
dla skanerów V-Line

RiWaveLIB
Biblioteka dostępu do danych krzywych

RiPROFILE
dla Riegl profilu laserowe systemy pomiarowe

RiSCANLIB-3D
dla skanerów z serii Z

RIEGL VZ-i Series App
Zdalne sterowanie skanerami serii RIEGL VZ-i.

 

http://dev.laser-3d.pl/magazyn/image/riegl/software/oprogr.lotn.jpg

RiACQUIRE
Integracja systemów i akwizycja danych

RiANALYZE
Pełna analiza przebiegu

RiWORLD
Transformacje układu współrzędnych

RiPROCESS
Zarządzanie, przetwarzanie, wizualizacja

RiHYDRO

RiMTA ALS

RiPRECISION MLS
Automatyczna regulacja

RiPRECISION UAV

RiPARAMETR
wspomaganie operatorów lotniczych skanerów laserowych

RiVLIB
dla skanerów V-Line

RiWaveLIB
Biblioteka dostępu do danych krzywych

RiSCANLIB-2D 
dla skanerów z seriiQ